Kinderkrant Blog

Stel prioriteiten en plan je week vooruit

7 januari 2020

Er kan als je een kinderkrant uitgeeft veel op je afkomen.

Ervaar je druk en stress? Of wil je graag wat meer tijd overhouden en meer gefocust werken? Dan kan het helpen om je te realiseren dat veel van je dagelijkse werkzaamheden niet direct prioriteit hebben.

Bij het uitgeven van je kinderkrant zijn er 3 werkzaamheden die het belangrijkst zijn:

  1. Iedere maand een kwalitatief goede kinderkrant maken die inhoudelijk aansluit bij je doelstellingen en waarin kinderen centraal staan.
  2. Je financiën op orde houden en werken aan de financiering van je kinderkrant.
  3. Goed contact onderhouden met kinderen, basisscholen en financiers.

Wat kan helpen om je prioriteiten ook echt prioriteit te laten zijn, is om iedere week een weekplanning te maken.

Maak iedere week bijvoorbeeld op vrijdagmiddag of in het weekend je planning voor de komende week. Het werken met een weekplanning geeft overzicht en ruimte. En biedt je de mogelijkheid om eventueel met dagen te schuiven als er iets onverwachts gebeurt.

Stap 1. Maak een lijstje voor jezelf met welke acties je volgende week moet of en wilt uitvoeren.

Stap 2. Kijk vervolgens kritisch naar deze actiepunten: welke zijn écht belangrijk? En welke doe je omdat je het leuk vindt, omdat je denkt dat het moet of omdat het er bijvoorbeeld ingeslopen is?

Stap 3. Zet in je agenda welke dagen of dagdelen je werkt.

Stap 4. Bepaal daarna per dag of dagdeel aan welke actie van je lijstje je gaat werken. Plan dit in. Zet in je planning welke concrete acties je gaat uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn de onderwerpen voor de sport- en natuurpagina bepalen en hiervoor afspraken maken. 3 potentiële financiers bellen. Of met 6 basisscholen en afspraak maken voor je lezersonderzoek.

Stap 5. Houd deze planning elke dag bij de hand als je aan het werk gaat. Houd je er ook echt aan. Merk je dat je afdwaalt of dat je een verzoek of vraag krijgt die niet bijdraagt aan de belangrijkste werkzaamheden? Zeg dan ‘nee’ of bewaar het totdat je al je ingeplande werk af hebt.

De kans is groot dat je op deze manier veel meer werk verzet krijgt, meer rust ervaart en tijd overhoudt voor dingen die belangrijk zijn.