Kinderkrant Blog

Persoonlijke verhalen en gevoelige onderwerpen

21 april 2020

In Jong010 besteden we veel aandacht aan de persoonlijke verhalen van kinderen. Dat kunnen verhalen zijn over een huisdier of over een sport of hobby. Maar ook meer gevoelige onderwerpen bespreken we met kinderen en ook deze verhalen publiceren we in de kinderkrant.

Het is belangrijk om goed na te denken over of en op welke manier je aandacht besteedt aan persoonlijke verhalen van kinderen over meer gevoelige onderwerpen zoals een ziekte, beperking of probleem. Ook deze kinderen mogen er zijn met hun verhaal. Juist zulke verhalen passen heel goed bij waar we met Jong010 en de andere kinderkranten voor staan: ieder kind heeft een verhaal dat in de krant mag.

Manoah (11) en Sarah (9) voelden zich niet fijn omdat er thuis problemen waren. Om te leren dat wat er thuis gebeurt niet aan hen ligt, volgden zij een training. In Jong010 vertelden ze allebei over hun thuissituatie en de training. Het doel van zo’n pagina is om kinderen die in een bijzondere situatie zitten hun verhaal te laten vertellen. Kinderen die de pagina lezen en in zo’n zelfde situatie zitten, lezen hierdoor dat zij niet alleen zijn en kunnen ideeën opdoen over hoe ze met bepaalde problemen kunnen omgaan. Kinderen die de verhalen lezen en niet in zo’n situatie zitten, kunnen meer begrip krijgen voor kinderen die in situaties zitten die zij niet kennen en leren hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Tijdens de gesprekken met de kinderen voor persoonlijke verhalen over eventueel gevoelige onderwerpen, vertellen kinderen vaak heel veel. Soms ook dingen die ze nog nooit met iemand hebben gedeeld. Vaak zijn ze blij dat iemand oprecht geïnteresseerd is en onvoorwaardelijk luistert. Ook krijg je dingen mee over de ouders of verzorgers en thuissituatie. Het is aan jou om in zo’n situatie de afweging te maken welke informatie geschikt is voor publicatie. En welke informatie niet. Het kan in zeldzame gevallen ook voorkomen dat je na een interview besluit om het artikel alsnog niet te schrijven of om het als je het hebt geschreven alsnog niet te publiceren.

Er is een aantal vragen dat je jezelf kunt stellen bij de afweging om aan een onderwerp of specifiek verhaal van een kind wel of geen aandacht aan te besteden. Of om bepaalde informatie of uitspraken van het kind wel of niet in het artikel op te nemen. Deze vragen kun je jezelf vooraf stellen, en ook nadat je het interview hebt afgenomen.

– Wat heeft het kind zelf aan het interview en de publicatie van het artikel in de kinderkrant?

– Wat kunnen de gevolgen van publicatie van het artikel in de kinderkrant voor het kind zijn?

– Welke reacties kan het kind uit zijn omgeving krijgen?

– Zou het kind wat in het artikel staat persoonlijk aan iedereen kunnen en willen vertellen?

– Wat zouden de mogelijke gevolgen van publicatie van het artikel kunnen zijn op de lange termijn, bijvoorbeeld over 10 jaar?

Je kunt bij elke vraag zelf een aantal punten bedenken. En je kan deze vragen ook met het kind zelf en met de ouders en andere betrokkenen bespreken. Hieruit volgt dan vanzelf het antwoord wat je het beste kunt doen.

Als uitgever van een kinderkrant en als degene die het interview afneemt en het artikel schrijft moet je verantwoordelijkheid nemen voor het kind en moet je je keuzes afwegen. Houd in gedachten dat je de kinderkrant uiteindelijk uitbrengt voor kinderen.

Wat we tot slot altijd doen is alle artikelen, en vooral de artikelen met een persoonlijk verhaal of over een gevoelig onderwerp, laten inzien voor publicatie. We sturen de tekst en daarna de opgemaakte pagina inclusief foto’s vooraf ter inzage sturen naar het kind en naar de ouders of verzorgers en eventueel andere betrokkenen. Op basis daarvan beslissen we of het artikel zo in de kinderkrant kan of dat er mogelijk nog aanpassingen moeten worden gedaan. Een goede indicatie of je het artikel inderdaad zonder problemen kunt publiceren is of het kind het artikel met zijn verhaal met trots in de klas wil laten zien. Is dat het geval, dan zit het meestal wel goed.

 

 

Meld je aan voor de Kinderkrant Mail.
Met tips en inspiratie voor het starten van een lokale kinderkrant!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.