Kinderkrant Blog

Hoe je de kans vergroot dat je binnen een jaar je kinderkrant kunt lanceren

8 oktober 2020

Door Angelique

Voordat ik Jong010 startte, was ik freelance journalist voor onder meer een aantal Rotterdamse huis-aan-huisbladen voor volwassenen. Een opdracht van één van die bladen was het schrijven van verslagen van de deelraadsvergaderingen van de deelgemeente waar dat blad verscheen.

Ik zie mezelf nog zitten. In het midden van de raadzaal stonden in een kring de tafels waaraan de raadsleden vergaderden. Links stonden 3 rijen stoelen voor publiek. En gelijk rechts achterin in de hoek stond een tafel voor de pers. Er was aan die tafel plek voor 2 personen. Avondenlang heb ik daar gezeten. Met een kopje koffie en een schrijfblok. Een raadsvergadering startte vaak rond 19.30 uur en het gebeurde regelmatig dat ik daar tot middernacht zat. De meeste andere journalisten kwamen later en ging vroeger weg. Ik durfde dat niet, bang om wat te missen.

Ik schreef pagina’s vol met aantekeningen. Maakte in de pauze een praatje met de raadsleden en medewerkers van het deelgemeentekantoor. En ik bleef tot de vergadering werd gesloten en iedereen opstond om naar huis te gaan.

Naast dat ik daar was om de verslagen te kunnen schrijven, leerde ik ook de deelgemeente goed kennen. Ik wist precies wat er speelde, had zicht op hoe de deelgemeente was georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk was en leerde belangrijke personen en organisaties kennen.

Toen ik op 9 september 2009 het idee kreeg om een gratis lokale krant speciaal voor kinderen te beginnen, ging ik in eerste instantie aan de slag om de kinderkrant gelijk in heel Rotterdam uit te brengen. Ik benaderde alle deelgemeenten en veel Rotterdamse organisaties en personen die werkten met en voor de doelgroep kinderen.

Na een aantal maanden begon ik een verschil te merken tussen hoe mijn idee voor het starten van een kinderkrant werd opgepikt in de deelgemeente die ik goed kende en de andere deelgemeenten.

In de deelgemeente die ik goed kende verliep een aantal dingen veel soepeler.

  1. Iedereen die ik wilde spreken, ging in op mijn verzoek om een afspraak te maken.
  2. De mensen die ik sprak, waren enthousiaster over mijn plan en ik kreeg van hen meer hulp.
  3. Alle basisscholen wilden meewerken aan mijn eerste behoefteonderzoek en ik kon ook met andere vragen bij hen terecht.
  4. Ik vond de gesprekken veel leuker om te voeren en de contacten prettiger. Ik kon ook over de meeste zaken die een gesprekspartner aansneed inhoudelijk meepraten omdat ik de deelgemeente inmiddels op m’n duimpje kende.
  5. Ik vond het in deze deelgemeente het allerleukst om aan het oprichten van de kinderkrant te werken. Het voelde inmiddels als ‘mijn’ deelgemeente, ook al woonde ik ergens anders.

Deze deelgemeente was uiteindelijk ook de allereerste deelgemeente waar Jong010 op 11 november 2010 verscheen.

Er is een aantal dingen dat ik door deze ervaring leerde.

  1. Het is belangrijk is om zelf de eerste stap te zetten.
  2. Het kan lonen om eerst iets te doen dat moeite kost en in eerste instantie niet een van je favoriete bezigheden is.
  3. Het helpt als je de gemeente en zoveel mogelijk personen en organisaties in die gemeente goed kent.
  4. Als je iets wilt, is het jouw verantwoordelijkheid om moeite te doen om dat wat je wilt te krijgen.
  5. Mensen werken het liefst samen met mensen die ze kennen, leuk vinden en vertrouwen.

Op basis van onder meer deze ervaring hebben we de gratis download 100 lessen voor het oprichten van een kinderkrant gemaakt. Onder meer les 19 sluit mooi aan bij dit verhaal.

Wil je weten welke les dit is en ook de andere 100 lessen lezen? Ga naar https://www.kinderkrantacademie.nl/100-lessen en download het gratis rapport.

Je leest hierin wat belangrijk is en waarmee je rekening mag houden bij het oprichten van een kinderkrant. En je krijgt inzicht in wat wij hebben geleerd tijdens het uitgeven van onze kinderkrant en het opleiden van andere oprichters van kinderkranten.