Kinderkrant Blog

Help! De gemeente gaat bezuinigen

8 april 2021

Het gebeurt regelmatig dat een gemeente of een bepaalde afdeling binnen een gemeente moet bezuinigen of ervoor kiest om te bezuinigen. Dat kan het gevolg zijn van een crisis. Van een periode waarin te veel geld is uitgegeven. Maar bijvoorbeeld ook doordat er meer aandacht komt voor het ene en minder voor het andere beleidsthema.

Dat kan schrikken zijn als je voor je kinderkrant subsidie krijgt. Of als je van plan bent om voor je kinderkrant subsidie te gaan aanvragen.

Wanneer een gemeente aangeeft dat ze moeten bezuinigen, kan dat klinken als: er is geen geld meer, of het geld is op.

Wat het in de praktijk vaak betekent, is dat er nog wel geld is maar dat het geld dat beschikbaar is anders gaat worden verdeeld. Of dat de gemeente kritischer gaat kijken waar het geld naartoe gaat.

Daarin kunnen juist ook weer kansen liggen voor je kinderkrant.

Laat je dus niet gelijk afschrikken als een gemeente dit zegt. Ga dan verder in gesprek over waar ze nog geld aan kunnen en willen besteden. Wat is voor hen belangrijk? Hoe kan een gemeente verantwoorden dat er wel geld naar je kinderkrant gaat? Je kunt ook vragen welke gaten er vallen doordat zij grote subsidierelaties met succesvolle projecten moeten stoppen. En vraag hoe jij met je kinderkrant mogelijk in dat gat kan springen en hen kan helpen.

Met je kinderkrant bereik je voor relatief weinig geld álle kinderen en basisscholen in jouw gemeente. Dat kan voor een gemeente heel veel waard zijn. We geven een voorbeeld. Stel dat jij 30.000 euro vraagt van de gemeente. Jij bent hoogstwaarschijnlijk het enige project in jouw gemeente dat álle kinderen en basisscholen bereikt. Maatschappelijke organisaties die 30.000 euro krijgen om bijvoorbeeld 10 keer per jaar met een groepje van 10 kinderen bij elkaar te komen, zijn geen uitzondering. Het zou dus zomaar kunnen dat een gemeente toch voor je kinderkrant kiest, terwijl ze tegelijkertijd een bestaande subsidierelatie met een lager bereik stopt.

Het is onze ervaring dat er altijd geld beschikbaar is voor organisaties die de gemeente helpen met het oplossen van problemen.

Jong010 is de afgelopen 10 jaar al meerdere keren door een bezuinigingsronde gekomen. We zijn met onze kinderkrant dus het levende bewijs dat het kan.

Daarnaast zijn er ook kinderkranten die zonder subsidie van een gemeente zijn gestart, dus ook wat dat betreft hoeft er geen nood aan de man te zijn als een gemeente moet bezuinigen.