Kinderkrant Blog

De inhoud van je projectplan

11 februari 2020

We hebben voor Jong010 een projectplan opgesteld, waarvan we ook een versie hebben gemaakt voor alle deelnemers aan het jaarprogramma.

Op basis van onze ervaring met Jong010 weten we precies welke informatie in een projectplan belangrijk is. Voor jezelf, voor (potentiële) financiers en voor andere samenwerkingspartners.

Hieronder lees je de inhoudsopgave van ons projectplan:
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Hoe het begon
2. Organisatie- en contactinformatie
3. Doelstellingen
3.1 Doelstelling: taalontwikkeling en leesbevordering
3.2 Doelstelling: betrokkenheid bij de buurt
3.3 Doelstelling: meningsvorming
4. Doelgroep
5. Kinderen en leerkrachten over de kinderkrant: behoeftenonderzoek
6. Het product: de papieren krant
7. Het team
8. De inkomsten
9. Financiële gegevens
10. Toekomstvisie