Kinderkrant Blog

De 5 typen kinderkranten

8 juni 2020

Toen we 10 jaar geleden onze kinderkrant Jong010 oprichtten, bestonden er al wel kinderkranten. Maar het type kinderkrant dat Jong010 is, was nieuw.

In het begin lieten we ons bij het maken van de kinderkrant vaak leiden door wat we kenden. Als we de Jong010-tjes van de eerste jaren doorbladeren, zien we veel artikelen die eigenlijk meer passen bij een ander type kinderkrant.

Hoe langer Jong010 bestaat, hoe meer we werken volgens onze eigen visie, ideeën en werkwijze. Dat heeft geleid tot onze kinderkrant zoals deze nu is. De kinderkrant die wij jou leren starten in onze programma’s.

Je leest hier welke 4 typen kinderkranten al langer bestaan. En wat type 5 is: de kinderkrant waarvan wij de grondlegger zijn.

1. De ‘vertaal het nieuws voor volwassen voor kinderen’ kinderkrant
In dit type kinderkrant lezen kinderen over het nieuws en de actualiteit. Gebeurtenissen die aandacht krijgen in media voor volwassenen vertaalt deze kinderkrant naar artikelen voor kinderen. Gebeurtenissen die ingewikkeld zijn, legt deze kinderkrant in stapjes uit. Deze kinderkrant stemt de taal en moeilijkheidsgraad van de teksten af op kinderen. Wat ook een kenmerk is van dit type kinderkrant is dat het nieuwsberichten overneemt die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, zoals berichten over dieren. Soms zie je dat deze kinderkrant verhalen schrijft over kinderen die betrokken zijn die bij een gebeurtenis of nieuwsonderwerp.

2. De ‘kinderen maken de kinderkrant zelf’ kinderkrant
Kinderen maken dit type kinderkrant zelf. Een groepje kinderen vormt een kinderredactie. Ze leren hoe je een krant maakt. Ze zoeken onderwerpen, houden vergaderingen, gaan op reportage, interviewen mensen, schrijven artikelen en maken foto’s. Ze maken de krant soms ook zelf op. Het verschilt per kinderkrant of de kinderen deze afdrukken en hoe ze deze verspreiden. Kinderen maken dit type kinderkrant voor zichzelf, voor hun eigen buurt of school en soms ook voor volwassenen of voor een organisatie. Kinderen die dit type kinderkrant maken krijgen de ruimte om zelf te ontdekken en te leren.

3. De ‘is eigenlijk gericht op volwassenen’ kinderkrant
Dit type kinderkrant heeft als kenmerk dat de inhoud helemaal of voor een deel gericht is op volwassenen. Een kenmerk van dit type krant is dat er artikelen en advertenties in staan die gericht zijn op volwassenen. Een ander kenmerk is dat er in deze kinderkrant over kinderen wordt gesproken. Dit type kinderkrant zie je soms ook terug als bijlage bij of op een vaste pagina in een krant voor volwassenen.

4. De ‘volwassenen informeren kinderen’ kinderkrant
Organisaties of bedrijven die een boodschap onder de aandacht willen brengen bij kinderen maken dit type kinderkrant om kinderen te informeren. Vaak heeft dit type kinderkrant een thema. Deze kinderkrant kan verschillende doelen hebben: kinderen informeren, kinderen in actie laten komen of kinderen iets leren. Dit type kinderkant maakt soms deel uit van een lespakket van een organisatie of bedrijf voor basisscholen.

5. De ‘kinderen staan centraal’ kinderkrant
Dit type kinderkrant stelt kinderen centraal. Dat zie je terug in alles: van werkwijze tot inhoud en van verspreiding tot het enthousiasme van kinderen over deze kinderkrant. In deze kinderkrant lezen kinderen artikelen waarin andere kinderen de hoofdrol spelen. Deze artikelen gaan over onderwerpen, nieuws, gebeurtenissen en verhalen waar kinderen mee te maken hebben of waarin kinderen de hoofdrol spelen. Een volwassene die is gespecialiseerd is in dit type maakt eventueel samen met een team deze kinderkant. Kinderen zijn de doelgroep en dat zie je in alles terug: de teksten, de foto’s, de opmaak en de onderwerpen. De advertenties in deze kinderkrant zijn interessant, leuk of waardevol voor kinderen en in de eerste plaats op hen gericht.

Er is in een kinderkrant niet altijd een strikte scheiding tussen de kenmerken van deze typen. Toch kun je veruit de meeste kinderkranten die in het verleden zijn verschenen en op dit moment verschijnen indelen in één van deze 5 categorieën.