Kinderkrant Blog

Advertenties in je kinderkrant: 12 fouten die je wilt voorkomen

11 juni 2020

Ze bladert door Jong010. “Jullie zeggen dat jullie advertentie-inkomsten hebben, maar ik zie helemaal geen advertenties in jullie kinderkrant. Hoe zit dat?” “Ga eens naar pagina 4”, zegt Suzanne. “En kijk eens op pagina 6, 7 en 12.” Ze kijkt ons ongeloofwaardig aan. “Maar dat zijn gewoon artikelen zoals ze ook in de rest van de kinderkrant staan. Oh wacht, ik zie inderdaad wel een logo bij deze artikelen. En organisaties betalen daarvoor?” Ze bladert weer verder. “Ik wilde eigenlijk geen advertenties in mijn kinderkrant. Ik dacht dat ik dan concessies zou moeten doen aan de inhoud. Maar op deze manier hoeft dat helemaal niet.” “Precies”,  zegt Angelique. “We maken een nieuw soort advertenties. Voor kinderen leuk om te lezen. Adverteerders krijgen iets wat ze nergens anders krijgen. En het zijn ook nog eens mooie pagina’s die goed passen bij de kinderkrant.” Ze kijkt opgelucht.

We snappen haar wel. Als je kijkt naar een gemiddelde advertentie in een krant voor volwassenen, is dat vaak niet het soort bijdrage dat je in je kinderkrant wilt. Helemaal niet als je een steentje wilt bijdragen aan een betere wereld. Bij adverteren gaat het om zenden en soms zelfs schreeuwen en opdringen. Soms boodschappen of producten die schadelijk zijn voor kinderen. Dat is zoals de meesten deze markt kennen.

Onze ervaring is dat advertenties in een kinderkrant anders moeten zijn dan wat gangbaar is in de markt voor advertenties om:
1. Effect te hebben bij kinderen.
2. Adverteerders blij te maken en bij je terug te laten komen.
En tot slot 3. Een waardevolle aanvulling te laten zijn op je kinderkrant, in plaats van een noodzakelijk kwaad omdat je nu eenmaal geld moet verdienen.

We hebben 12 fouten die je wilt voorkomen bij het plaatsen van advertenties in je kinderkrant voor je op een rijtje gezet.

Fout 1: Het plaatsen van een advertentie in plaats van een advertorial
Wij geloven in het vertellen van een verhaal waarin kinderen de hoofdrol spelen. In een advertentie kun je dit niet kwijt. In een advertorial wel. De voorkeur heeft een serie advertorials voor de duur van een school- of kalenderjaar, zodat je echt een verschil kunt maken voor zowel kinderen als adverteerders.

Fout 2: Kinderen geen rol geven
Vraag door bij de adverteerder wat ze willen bereiken met de advertorial: welke boodschap willen ze overbrengen? Wat hebben ze kinderen te bieden? Wat zijn hun belangrijkste doelen voor het komende jaar? Bedenk vervolgens hoe je een advertorial kunt maken waarin je kinderen betrekt en waarin naar voren komt wat de adverteerder belangrijk vindt. Ga bijvoorbeeld met kinderen op pad. Interview kinderen over hun ervaring. Of voer met kinderen een opdracht uit.

Fout 3: Samenwerken met een adverteerder die iets aanbiedt waar jij niet achter staat
Werk samen met adverteerders die iets te bieden hebben waarvan jij vindt dat het belangrijk is dat kinderen erover lezen. Biedt een adverteerder iets aan waar jij niet achter staat? Of wil een adverteerder iets dat niet past bij je kinderkrant? Ga dan geen samenwerking aan.

Fout 4: Geen duidelijke afspraken maken
Maak voordat je een samenwerking aangaat duidelijke afspraken. Stel een contract op waarin alle afspraken staan. Over de inhoud, de contactmomenten en contactpersoon, de planning en deadlines en welke verantwoordelijkheid bij wie ligt. Spreek af dat je de factuur stuurt en de adverteerder de betaling voldoet voordat je de eerste advertorial maakt. Zo kun je je helemaal richten op het maken van een zo goed mogelijke advertorial.

Fout 5: Korting geven
Bepaal de prijs van bijvoorbeeld een halve of een hele pagina en hanteer vervolgens voor elke adverteerder dezelfde prijs. Hanteer ook dezelfde werkwijze: jij maakt de advertorial op basis van de doelstellingen en de gewenste resultaten van de adverteerder. Op deze manier voorkom je een periode van onderhandelen, laat je zien dat je achter je prijzen staat en kan er nooit onenigheid ontstaan omdat de ene adverteerder meer betaalt dan de ander. Werk niet met staffelkortingen, zoals veel andere media wel doen.

Fout 6: Plaatsen van éénmalige advertenties
Plaats alleen in uitzonderlijke gevallen éénmalig of bijvoorbeeld een serie van een aantal advertorials. Bijvoorbeeld als je nog niet eerder hebt samengewerkt met een adverteerder en je wilt onderzoeken of jullie echt bij elkaar passen. Of als dat wat een adverteerder te bieden heeft maar op één moment in het jaar toegankelijk of interessant is. Vaak heeft éénmalig adverteren alleen effect als de adverteerder iets biedt dat kinderen al goed kennen en waarvan je zeker weet dat het gelijk de aandacht van kinderen trekt.

Fout 7: Plaatsen wat de adverteerder aanlevert
Veel adverteerders hebben zelf heel duidelijke ideeën over hoe ze willen adverteren. Vaak is dit gebaseerd op hoe ze eerder in andere media hebben geadverteerd. De meeste organisaties werken met standaard teksten, stockfoto’s of andere foto’s die ze al hadden of met een compleet opgemaakte advertentie. Werk alleen met adverteerders die, ook al vinden ze het in het begin misschien spannend, meegaan in de werkwijze die je hanteert voor je kinderkrant. Besef je dat het vertrouwen dat wat jij doet echt werkt, moet groeien. Door zelf de advertorials te maken weet je zeker dat de advertorial in het complete plaatje van je kinderkrant past en dat kinderen de advertentie niet zullen overslaan omdat deze uit de toont valt.

Fout 8: Zenden vanuit de adverteerder
Vraag door naar wat de adverteerder naar buiten wil brengen en vertaal dat naar een verhaal vanuit kinderen of naar een verhaal waarin kinderen de hoofdrol spelen. Hiermee bereik je veel meer dan met een boodschap waarin de adverteerder over zichzelf praat. Daarnaast maak je unieke teksten en foto’s die de adverteerder nog niet had en die de adverteerder ook weer voor andere dingen kan gebruiken.

Fout 9: Gaan voor de makkelijke weg
Ga niet voor een verzonnen verhaal. Maak geen gebruik van stockfoto’s. Herschrijf geen teksten voor volwassenen voor kinderen. Jij bent de expert als het gaat om het bereiken van kinderen via je kinderkrant en als het nodig is om een stap extra te zetten om het gewenste resultaat te bereiken, doe je dat. Wacht niet 3 weken af als je geen antwoord krijgt. Leg als iets niet gaat zoals gehoopt of gepland de verantwoordelijkheid niet bij de adverteerder of een andere partij waarmee je te maken hebt of waarvan je afhankelijk bent. Maak goede afspraken om dit te voorkomen. En mochten er onderweg toch problemen ontstaan, dan is het jouw taak om deze op te lossen en de afspraken eventueel aan te passen.

Fout 10: Adverteren voor ouders of leerkrachten
Wat je kinderkrant uniek maakt, is dat deze voor kinderen is en niet voor ouders of leerkrachten. Plaats in je kinderkrant dus ook advertorials die gericht zijn op kinderen en niet op volwassenen in de omgeving van kinderen. Wat in bepaalde gevallen wel kan, is dat je een advertorial maakt die voor kinderen zo leuk, leerzaam of interessant is dat ze er met anderen over gaan praten, waardoor de boodschap op deze manier bij bijvoorbeeld ouders of leerkrachten terechtkomt.

Fout 11: De advertentietekst niet laten nalezen
Laat de advertentietekst voordat je deze laat opmaken, nalezen door de adverteerder, kinderen die in het verhaal voorkomen en hun ouders, verzorgers of leerkrachten. Op deze manier zorg je ervoor dat iedereen zich herkent in de tekst en trots is op en blij is met het eindresultaat. Vraag ook altijd vooraf toestemming voor publicatie en voor eventueel gebruik van de tekst en de foto’s door de adverteerder voor andere doeleinden.

Fout 12: De drukproef niet laten inzien
De adverteerder betaalt en het is belangrijk dat zij blij zijn met de advertorial. Als het goed is, heb je vooraf duidelijke afspraken gemaakt, zodat de verwachtingen van beide kanten helder zijn en de kans op aanpassingen klein is. Laat de drukproef voor publicatie altijd inzien, zodat je – mocht dat een keertje nodig zijn – altijd nog een aanpassing kan doen.

Jij wilt meer weten over de inhoud van een advertorial? In de blogpost 18 richtlijnen voor een advertorial voor kinderen lees je de richtlijnen die je kunt volgen om een verantwoorde en waardevolle advertorial voor kinderen te schrijven.