Kinderkrant Blog

18 richtlijnen voor een advertorial voor kinderen

16 juni 2020

Een betaalde advertorial in je kinderkrant plaatsen om kinderen ergens van te overtuigen. In hoeverre vind jij dat kunnen?

Stel dat je via advertorials kinderen waarden en normen kunt meegeven waarvan jij vindt dat die goed voor hen zijn. Of dat je hen iets kunt vertellen waaraan ze oprecht iets hebben.

Je leest hieronder welke 18 richtlijnen je kunt volgen om een verantwoorde en waardevolle advertorial te schrijven.

Interessant voor jou als je voor je kinderkrant advertorials verkoopt en maakt voor bedrijven en organisaties. En interessant om als advies voor te leggen aan bedrijven en organisaties die in je kinderkrant willen adverteren.

Hieronder lees je 18 richtlijnen die je kunt volgen bij het maken van een advertorial voor kinderen:

1. Kies het juiste medium voor de advertorial. De meeste kinderen lezen bijvoorbeeld geen huis-aan-huisblad. Een advertorial voor kinderen in een huis-aan-huisblad heeft dus weinig effect. Kies als je kinderen wilt bereiken een medium dat specifiek voor kinderen is.

2. Kies per advertorial één duidelijk doel vanuit het bedrijf of de organisatie. Weet wat je wilt bereiken met de advertorial. Durf te kiezen.

3. Ken je doelgroep. Weet hoe bekend kinderen zijn met het onderwerp en het bedrijf of de organisatie. Weet wat hun niveau is.

4. Denk en schrijf vanuit kinderen. Wat is voor hen leuk, interessant, belangrijk of leerzaam?

5. Het bedrijf of de organisatie heeft waarschijnlijk heel veel te vertellen. Durf te kiezen voor die ene invalshoek die het best past.

6. Overschat kinderen niet, maar onderschat ze ook niet. Wanneer je geen ‘nieuwe’ informatie vertelt, zullen ze snel afhaken. Ga de diepte in, zodat de informatie voor kinderen een toegevoegde waarde heeft.

7. Gebruik personen, situaties of voorbeelden waarin kinderen zich kunnen verplaatsen of die zij herkennen.

8. Praat mét kinderen en niet óver kinderen. Laat een kind of een groepje kinderen uit de doelgroep het verhaal van het bedrijf of de organisatie vertellen. Kies kinderen uit die echt ervaring hebben met het onderwerp. Een kind leest een advertorial eerder wanneer een ander kind een ervaring deelt.

9. Gebruik geen stockfoto’s. Zorg dat je ook met je beeld en foto’s een echte ervaring van kinderen laat zien.

10. Gebruik een aansprekende kop en tussenkopjes. Kinderen scannen de tekst voordat ze gaan lezen.

11. Zorg dat kinderen iets hebben aan de advertorial. Overtuig ze niet met bijvoorbeeld kortingen of acties. Kinderen betalen niet zelf, dus hier zijn zij niet gevoelig voor.

12. Sluit de advertorial af met iets dat kinderen kunnen doen of uitproberen nadat ze de advertorial hebben gelezen.

13. Richt je met je advertorial alleen tot kinderen, niet tot ouders of leerkrachten. Is je advertorial zo leuk, interessant en waardevol voor kinderen, dan zullen ze er met bijvoorbeeld ouders of leerkrachten over gaan praten.

14. Het complete plaatje moet kloppen, anders maakt een advertorial geen verschil. Zorg dat je een duidelijk doel hebt voor kinderen, waar kinderen iets aan hebben. Werk met je serie advertorials naar dat doel toe.

15. Zorg voor een goede verhouding tussen tekst, beeld en opmaak.

16. Herhaling werkt voor kinderen beter dan een eenmalige bijdrage.

17. Alle reclame-uitingen, of ze nu op tv, in een game of op sociale media verschijnen, moeten voldoen aan de regels uit de Nederlands Reclame Code. Zo mag reclame niet misleiden en niet in strijd zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en fatsoen. Houd je aan deze regels.

18. Volg voor het schrijven van een advertorial onze richtlijnen voor het schrijven van een tekst voor kinderen.

Meer lezen over advertorials in je kinderkrant? In de blogpost Advertenties in een kinderkrant: de 12 fouten die je wilt voorkomen lees je waarmee je rekening kunt houden als je voor je kinderkrant op zo’n manier met adverteerders wilt samenwerken dat iedereen er voordeel van heeft: de adverteerder, je kinderkrant en vooral ook kinderen.