Kinderkrant Blog

12 artikelideeën voor de natuurpagina van je kinderkrant

2 juli 2020

“Hoe vinden jullie verhalen voor in de kinderkrant?”

De leukste en beste verhalen voor in je kinderkrant zijn de verhalen van kinderen zelf.

Ga op zoek naar kinderen die veel weten over een onderwerp. Die ergens enthousiast over zijn. Een kind met een leuk verhaal of bijzondere hobby. Een groepje kinderen dat samen op pad gaat om iets te ontdekken, onderzoeken of doen. Of een basisschoolklas die een bijzondere les volgt.

Juist door zelf op zoek te gaan naar kinderen, groepjes kinderen en schoolklassen krijg je de verhalen die jouw kinderkrant uniek maken.

Het zijn de verhalen die verder gaan dan het persbericht dat in je mailbox ploft of de agenda van de organisatie die je online vindt.

Het zijn de verhalen waardoor jouw kinderkrant echt aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Waardoor kinderen zich speciaal, gehoord en gezien voelen.

Ben je op zoek naar inspiratie voor onderwerpen waaraan je aandacht kunt besteden in je kinderkrant?

 

We geven 12 artikelideeën voor de natuurpagina.

 

1. Een schoolklas krijgt les op de kinderboerderij, in een dierentuin of bij een dierenopvang. Bijvoorbeeld een les over het verzorgen van dieren, over de leefomgeving van bepaalde dieren of over wat je moet doen als je een ziek of gewond dier vindt.

2. Een kind vertelt over zijn of haar huisdier. Dat kan een standaard huisdier zijn, zoals een hond of konijn. Maar ook huisdieren die je minder vaak tegenkomt, zoals een slang, insecten of een tropische diersoort.

3. Kinderen gaan, samen met iemand uit de gemeente die hier veel over weet, op zoek naar eetbare bloemen en planten in de buurt. Ze ontdekken welke eetbare bloemen en planten zijn er. Op welke plekken je ze kunt vinden. Waaraan je de bloemen en planten herkent. En wat voor lekkers je er van kunt maken.

4. Een kind van wie de vader of moeder vrijwilliger is voor de dierenambulance laat samen met zijn of haar vader of moeder zien wat de dierenambulance doet.

5. Een klas of groep van de buitenschoolse opvang die meedoet aan een slootjesexpeditie of op kleine beestjesjacht gaat, vertelt over kleine waterdiertjes en insecten die leven in de omgeving van de school of de bso.

6. Een groepje kinderen uit de bovenbouw vertelt over hun nieuwe groene schoolplein. Of groep 7 laat zien hoe ze tuinieren in hun schooltuin.

7. Een kind geeft een kijkje in de moestuin van het gezin en legt uit wat het in de moestuin doet en welke groenten uit de moestuin het gezin eet. Of een kind vertelt dat het zelf groenten verbouwt en uitlegt hoe het zaaien, laten groeien en oogsten van groenten in zijn werk gaat.

8. Een groepje kinderen dat zich heeft opgegeven voor een workshop paddenstoelen zoeken of een speurtocht naar sporen van dieren, gaat op pad met bijvoorbeeld de boswachter. Ze leggen uit hoe andere kinderen zelf paddenstoelen kunnen zoeken of welke sporen bij welk dier horen.

9. Een groepje buurkinderen maakt regelmatig zelf de wijk schoon of zet zich op een andere manier in voor de natuur en het milieu en vertelt wat ze doen en hoe ook andere kinderen zich kunnen inzetten voor hun buurt.

10. Een kind dat imker is, of wiens vader of moeder imker is, vertelt over het verzorgen van bijen en waarom bijen belangrijk zijn voor de natuur.

11. Kinderen vertellen hoe je wateroverlast na grote regenbuien kunt verminderen. Kinderen die hier veel over weten omdat hun ouders bijvoorbeeld een tuin hebben die hierop is ingericht of omdat ze hier op school les over hebben gekregen laten zien wat belangrijk is.

12. Twee kinderen gaan samen met een lokale vogelspotter op zoek naar vogels in de buurt. Ze gaan op onderzoek uit en ontdekken wat in hun gemeente goede plekken zijn om vogels te spotten, welke vogels ze daar mogelijk tegenkomen en waaraan je deze vogels herkent.